اجرای سیستم نظارت تصویری کارگاه پروژه رویا رزیدنس، نمک آبرود
هوشمندسازی پروژه دکتر حجازی، کلاردشت
هوشمندسازی پروژه مهندس نصیری، مزگاه
هوشمندسازی دو واحد ویلا شهرکی، لتینگان
هوشمندسازی پروژه مهندس قربانیان، متل قو